Konfiguracija mašine

Odaberite željenu grupu elemenata:

Refresh
Detaljno

OPIS ARTIKLA
CIJENA

KOLICINA

Lista artikala

NAZIV ARTIKLA CIJENA (KM) po komadu CIJENA KOLICINA broj komada BR komada UKUPNO (KM) UK
UKUPNO (za platiti) UKUPNO